понедельник, 21 октября 2013 г.

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


ЗАХАРЧУК Віктор Миколайович – виконуючий обов’язки директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністраціїПАШКОВ  Володимир Васильович - ректор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор філософських наук,  професорГОМЕНЮК Сергій  Іванович -  декан математичного факультету Запорізького національного університету, завідуючий кафедрою математичного моделювання, доктор технічних наук, професор ОМЕЛЬЯНЧИК Людмила Олександрівна - декан біологічного факультету Запорізького національного університету, завідувач кафедрою хімії, доктор фармацевтичних наук, професорДОПОВІДІ ТА ІНФОРМАЦІЯЯСТРЕБОВА Валентина Яківна – перший проректор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
Стратегические направления естественно-научного образованияГУРА Тетяна Євгенівна – проректор  з наукової роботи та міжнародної діяльності Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук,  доцент
Роль естественно-математических дисциплин в развитии мышления школьникаАНДРЄЄВ Андрій Миколайович - декан фізичного факультету Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент
Інноваційний підхід до формування професійної культури майбутніх учителів фізики у сфері енергозбереженняДОМНІЧ Валерій Іванович - завідувач кафедри мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного університету, доктор біологічних наук, професор
Реалії та перспективи екологічної ситуації в УкраїніПАВЛЕНКО Анатолій  Іванович - професор кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор
Задачний і компетентісний підходи у навчанні природничо-математичних дисциплін у школіГОЛОВКО Микола Васильович - заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ

БОГДАНОВ  Ігор Тимофійович - проректор з наукової роботи Бердянського державного  педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор

ПЕРЕТЯТЬКО Вікторія Віталіївна - доцент кафедри хімії, кандидат педагогічних наук Запорізького національного університету


АЛЄКСЄЄВА Ганна Миколаївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики та програмної інженерії факультету комп'ютерних та енергозберігаючих технологій Бердянського державного педагогічного університету
Використання сучасних інноваційних технологій засобами програмної інженерії  в процесі підготовки майбутніх фахівців


ПАВЛОВА Світлана Олегівна - завідувач обласного науково-методичного центру моніторингових досліджень якості освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Про стан математичної освіти у цифрах і фактах... (за результатами міжнародних, національних і регіональних моніторингових досліджень)ІВАНИЦЬКИЙ Олександр Іванович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Запорізького національного університету

ДАВИДЕНКО Андрій Андрійович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін,Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського
Експериментальні дослідження учнів у процесі навчання фізики

ГІЛЬМІЯРОВА Софья Григорівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної фізики Башкирський державний педагогічний університет імені М. Акмулли, Росія, Республіка Башкортостан

ДЕЙНИЧЕНКО Григорій Вікторович - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри устаткування підприємств харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

МІС Йосип - викладач фізики та технічної фізики, Егерський інститут імені Кароля Естергазі, природничий факультет, Угорщина

БОТГРОС Іон Васильович  - кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідуючий лабораторією «Природничі науки» Інститута педагогічних наук м. Кишенев, БОКАНЧА Виорел Николаевич - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дидактики математики, фізики та інформатики Тираспільського державного університету, м. Кишенев, ФРАНЦУЗАН Людмила Григорьевна - кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії «Природничі науки» Інститута педагогічних наук м. Кишенев

ПОПОВА Тетяна Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та фізики, Керченський державний  морський технологічний університет
Проектування навчання майбутніх судноводіїв у відповідності з національною рамкою кваліфікацій 

СОСНИЦЬКА Наталя Леонідівна - доктор педагогічних наук. професор, завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні, Бердянський державний педагогічний університет
Структура сучасного шкільного підручника з фізики у контексті реалізації його змісту й дидактичних функцій

СТАРОСТА  Володимир  Іванович -  доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології, СТАРОСТА  Віктор  Володимирович -  інженер кафедри фізико-математичних дисциплін природничо-гуманітарного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Учебник химии Ф.Гизе (к 200-летию издания)

ШЕБЕНЬ  Володимир - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики, математики і техніки, Словацька Республіка, Прешівський університет у Прешові, БИРЧАК Ян  - кандидат ect. наук, професор кафедри  фізики, математики і техніки, Словацька республіка, Прешівський університет у Прешові
Школьная реформа в Словацкой республике: гуманизация физического образования

БОЖИНОВА Фаїна Яківна  - методист,  Харьківська гімназія № 46, м. Харьків
Экспериментальные задания по физике как средство повышения познавательного интереса учащихся


Воротникова Ірина Павлівна - завідуюча кафедрою інформаційних технологій Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Комментариев нет:

Отправить комментарий