Секція 1

Секція І
Стан, шляхи і перспективи розвитку сучасних фізичної, математичної, хімічної, біологічної, екологічної, географічної та астрономічної  освіти у школі і ВНЗ


МОДЕРАТОР СЕКЦІЇ: 

Васильченко Лілія Володимирівна - завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Запорізького обласного інститут післядипломної педагогічної освіти  кандидат педагогічних наук,  доцент

УЧАСНИКИ:

Алєксєєва Ганна Миколаївна -  кандидат педагогічних наук,старший викладач кафедри інформатики та програмної інженерії факультету комп'ютерних та енергозберігаючих технологій Бердянського державного педагогічного університету
Використання сучасних інноваційних технологій засобами програмної інженерії в процесі підготовки майбутніх фахівців

Александрова Катерина В’ячеславівна - доктор хімічних наук,  професор, завідувач кафедри біохімії та лабораторної діагностики, Запорізький державний медичний університет, Романенко Микола Іванович - доктор фармацевтичних наук, професор  кафедри біохімії та лабораторної діагностики,  Рижов Олексій Анатолійович -  доктор фармацевтичних наук, професор ,завідувач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, Запорізький державний медичний університет, Біленький Сергій Андрійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, Запорізький державний медичний університетІванькова Наталя Анатоліївна - старший лаборант кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій,  Запорізький державний медичний університет, Іванченко Дмитро Григорович - кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри біохімії та лабораторної діагностики, Запорізький державний медичний університет, Шкода Олександр Станіславович - кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри біохімії та лабораторної діагностики, Запорізький державний медичний університет, Біленький Олександр Сергійович - кандидат медичних наук, доцент кафедри біохімії та лабораторної діагностики, Запорізький державний медичний університет
Порівняльна характеристика традиційної та інноваційних моделей навчання

Барліт Оксана Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики виховання, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Богданов  Ігор Тимофійович - проректор з наукової роботи Бердянського державного  педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор

Бондаренко Зоя Петрівна - кандидат педагогічних наук , доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти, заступник декана факультету психології з виховної роботи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараЛазаренко Вікторія Іванівна - кандидат соціологічних наук доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти, заступник декана факультету психології з виховної роботи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Волошенко Олена Валентинівна - кандидат педагогічних наук, доцент Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Драчева Ірина Олександрівна - старший викладач кафедри вищої математики та фізики, Керченський державний морський технологічний університет, Єршова Тамара Григорівна - старший викладач кафедри вищої математики та фізики, Керченський державний морський технологічний університет

Ібрагімова А.С. - Мелітопольський державний педагогічний університет  ім. Богдана Хмельницького,  Титаренко Н.Є. - Мелітопольський державний педагогічний університет  ім. Богдана Хмельницького

Іваницький Олександр Іванович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Запорізького національного університету

Іванов Сергій Аркадійович - кандидат технічних  наук,  доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті,  Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Карнаушенко Юлія Вікторівна - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри обладнання харчових і рибообробних підприємств, Керченський державний морський технологічний університет

Костиніч Ольга Сергіївна  - аспірант,  Бердянський державний педагогічний університет

Крамаренко Наталія Володимирівна старший викладач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Лецюк Ігор Зеновійович - аспірант Класичного Приватного Університету , викладач інформатики КВНЗ «ЗПК» ЗОР 
Передумови ефективного використання веб-сервісів в інформаційно-комунікаційному середовищі педагогічного коледжу

Литвинова Світлана Григорівна - кандидат педагогічних наук, директор методичного центру інформаційних технологій в освіті, м.Київ
Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи

Лук'янова Ольга Іванівна - старший викладач кафедри філософії, Запорізький національний технічний університет

Мінаєв Юрій Павлович - кандидат  фізико-математичних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання, Запорізький національний університет, Лозовенко Оксана Анатоліївна - кандидат педагогічних наук  доцент кафедри загальної фізики Запорізький національний технічний університет, Даценко Ірина Петрівна - асистент кафедри фізики та методики її викладання, Запорізький національний університет

Могілевська Вікторія Моїсеівна - кандидат соціологічних наук, директор центру позашкільної освіти,  Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Муртазієв Ернест Гафарович - асистент кафедри математики і фізики,  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Омельянчик Людмила Олександрівна - декан біологічного факультету ЗНУ, завідувач кафедрою хімії, доктор фармацевтичних наук, професор, Перетятько Вікторія Віталіївна - доцент кафедри хімії, кандидат педагогічних наук, ЗНУ, Ткачук Оксана Василівна - заступник декана біологічного факультету з виховної роботи, викладач кафедри хімії, ЗНУ

Попова Тетяна Миколаївна  - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та фізики, Керченський державний  морський технологічний університет, Єгорова  Світлана Миколаївна - старший викладач кафедри вищої математики та фізики, Керченський державний  морський технологічний університет

Прудкий Олександр Сергійович - старший викладач кафедри вищої математики та фізики, Керченський державний морський технологічний університет

Соколов Євгеній Петрович - кандидат фізико-математичних  наук,  доцент, декан загально технічного факультету, Запорізький національний технічний університет

Столяревська Алла Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент, Східноукраїнський філіал міжнародного Соломонова університету, м.Харків

Чемодурова Юлія Миколаївна - старший викладач кафедри менеджменту освіти та психології, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Шишкін Геннадій Олександрович - кандидат педагогічних наук, доцент, Бердянський державний педагогічний університет

Школа Олександр Васильович  - кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

Шкільова Ганна Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Шебень  Володимир - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики, математики і техніки, Словацька Республіка, Прешівський університет у Прешові, Бирчак Ян - кандидат ect. наук, професор кафедри  фізики, математики і техніки, Словацька республіка, Прешівський університет у Прешові

Ярова Євгенія Вікторівна - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Приходько Тетяна Павлівна - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Кучерява Тетяна Геннадіївна - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Перспективи розвитку сучасної корекційної освіти  у вищій школі

Концур Іван Васильович – вчитель фізики Камянсько-Дніпровський район. с.Водяне, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. Ф.О. Окатенка


ПРЕЗЕНТАЦІЇ:


Столяревська Алла Леонідівна кандидат педагогічних наук, доцент, Східноукраїнський філіал міжнародного Соломонова університету, м.Харків
Интеграция технологий в математическое образование

Костиніч Ольга Сергіївна  - аспірант,  Бердянський державний педагогічний університет
Технологія розробки електронного дидактичного засобу з фізичної оптики

1 комментарий:

 1. Комментарии к работам.

  1. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ
  Рассмотрены 4 формы инновационных моделей обучения. Для более полного обзора ситуации можно использовать
  http://www.ed-today.ru/infografika/12-shpargalka-po-sovremennym-tendentsiyam-v-obrazovatelnykh-tekhnologiyakh
  2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
  Вопрос: что значит "стабилизация качества математического образования"?
  Ведь стабилизация - это приведение в постоянное устойчивое состояние.
  3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ»
  Речь идет о компьютерной поддержке курса. Используется Maple.
  Какие трудности (у преподавателей и студентов) возникают при использовании пакета?
  4. ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА В СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГУМАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  Идея использования гуманистического потенциала физики как компонента общей культуры, источника развития творческого мышления и интеллектуальных способностей учащихся применима не только к физике.

  ОтветитьУдалить